Monday, 8 April 2013

KPO & AGM 2012

Kursus Pengurusan Organisasi (KPO) dan Annual Grant Meeting (AGM) 2012
Tempat: Kem Merang, Terengganu dan Universiti Sultan Zainal Abidin (Othman 01)
No comments: